Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
กิจกรรม วันแม่แห่งชาต12 สิงหาคม 2562

กิจกรรม วันแม่แห่งชาต12 สิงหาคม 2562

[ 13-08-2562 ] Hits:125

โครงการสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (โดย สสส.)

โครงการสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (โดย สสส.)

[ 01-08-2562 ] Hits:130

ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลต้นแบบการควบคุมไข้เลือดออก 2561

ประกาศเจตนารมณ์ ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลต้นแบบการควบคุมไข้เลือดออก 2561

[ 01-08-2562 ] Hits:136

มอบเบี้ยยังชีพในเขตตำบลไหล่ทุ่ง

มอบเบี้ยยังชีพในเขตตำบลไหล่ทุ่ง

[ 01-08-2562 ] Hits:131

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. ณ อบต.ไหล่ทุ่ง วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. ณ อบต.ไหล่ทุ่ง วันที่ 21 มิถุนายน 2562

[ 17-01-2555 ] Hits:188

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

[ 23-10-2560 ] Hits:492

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด

มาก - 83.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มจักรสาน

กลุ่มจักรสาน

กลุ่มปลูกเผือก

กลุ่มปลูกเผือก

 

Error: No articles to display