Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งลงพื้นปรับภูมิทันศ์ ถนนระหว่างบ้านบ่อหิน - ไหล่ทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งลงพื้นปรับภูมิทันศ์ ถนนระหว่างบ้านบ่อหิน - ไหล่ทุ่ง

[ 12-05-2563 ] Hits:22

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่สำรวจและสถานที่โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่สำรวจและสถานที่โครงการ

[ 27-04-2563 ] Hits:12

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมราษฎร ม.3 บ้านดอนงัว

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมราษฎร ม.3 บ้านดอนงัว

[ 22-04-2563 ] Hits:22

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมราษฎร ม.8 บ้านม่วง

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมราษฎร ม.8 บ้านม่วง

[ 22-04-2563 ] Hits:13

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[ 22-04-2563 ] Hits:17

ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-04-2563 ] Hits:27

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด

มาก - 83.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มเย็บผ้า บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1

กลุ่มเย็บผ้า บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1

ธนาคารหมู่บ้านดอนงัวการเกษตร

ธนาคารหมู่บ้านดอนงัวการเกษตร

 

Error: No articles to display