Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
เข้าแถวเคารพไทยชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เข้าแถวเคารพไทยชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[ 13-02-2563 ] Hits:9

โครงการอบรม และศักษาดูงานฯ ประจำปี 2563

โครงการอบรม และศักษาดูงานฯ ประจำปี 2563

[ 11-02-2563 ] Hits:4

มอบเบี้ยยังชีพ,ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มอบเบี้ยยังชีพ,ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[ 10-02-2563 ] Hits:6

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่6)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่6)

[ 22-01-2563 ] Hits:10

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

[ 21-01-2563 ] Hits:18

จัดงานปีใหม่ 2563

จัดงานปีใหม่ 2563

[ 15-01-2563 ] Hits:6

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด

มาก - 83.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

โรงเรียนบ้านไหล่สูง

 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคำข่า หมู่ที่7

กลุ่มเย็บผ้า บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1

กลุ่มเย็บผ้า บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1

ธนาคารหมู่บ้านดอนงัวการเกษตร

ธนาคารหมู่บ้านดอนงัวการเกษตร

 

Error: No articles to display